Advokatska kancelarija Janjić, Stefanović, Krstić i Milovanović, osnovana je februara 2016. godine, u Nišu, sa idejom njenih osnivača da, pre svega na području Niša i jugoistočne Srbije, omoguće pružanje brze, sveobuhvatne, profesionalne, pouzdane, standardizovane, efikasne i korisne pravne usluge, što širem krugu potencijalnih klijenata, od fizičkih lica, preko pravnih lica, do društvenog i javnog sektora.

Naša Misija

  • » Cilj nam je da prepoznamo potrebe svakog klijenta «
  • » Rešavamo konkretne pravne probleme «
  • » Odlučni smo da pružimo punu pravnu podršku IT sektoru «
  • » Stručnost, aktuelnost, inovativnost «

Postavite pitanje

Poštovani, možete postaviti pitanje u vezi bilo koje teme koja je vezana za oblasti rada naše kancelarije. Potrudićemo se da Vam neko od advokata odgovori u najkraćem mogućem roku.

Postavljanje pitanja sa Vaše strane smatraće se istovremeno Vašom pismenom saglasnošću sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka kojim se popunjavaju polja u obrascu za postavljanje pitanja, sve u smislu odredaba iz čl. 10. st. 1. i čl. 15. st. 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

Postavljanjem pitanja smatraće se da ste upoznati i saglasni sa sadržinom Izjave o odricanju od odgovornosti i Izjave o čuvanju tajnosti podataka, čija sadržina Vam je dostupna na ovoj veb stranici.

Članstvo u komorama

Naši advokati članovi su:
Advokatske komore Niša i Advokatske komore Srbije.

Advokatska komora Srbije
Advokatska komora Niša

Korisni linkovi

Kontakt

ul. Cara Dušana br. 54-72
PC Dušanov Bazar, kula, treći sprat, lokal 301.A
Kontakt telefon:
+381 18 566 444
Kontakt e-
mail: office@jskm.rs