JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Aleksandra Ristić

Saradnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu juna 2012. godine.

Iskustvo i praktična znanja najpre je stekla radeći kao pripravnik u Osnovnom sudu u Nišu. Nakon godinu dana, sa željom za daljim napredovanjem, novi izazov pronalazi u advokaturi, radeći kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Predraga D. Stefanovića. Septembra 2013. godine upisuje se u imenik Advokatske komore Niša, gde je upisana i danas.

Rad u advokatskoj kancelariji joj je pružio mogućnost zastupanja pred sudom u različitim sudskim postupcima, kao i sticanja pravničkog znanja iz različitih oblasti rada. Nakon polaganja pravosudnog ispita svoje profesionalno opredeljenje usmerila je naročito, ali ne i isključivo, na oblasti imovinsko pravnih pitanja, obligacionog prava, gradjanskih pitanja sa inostranim elementima, građanskih parnica, upravnog prava, uknjižbe i prometa nepokretnosti, naslednog prava i privrednog prava.

Tečno govori engleski jezik.

+381 64 288 59 67
adv.dimitrijevic@jskm.rs