JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Milan Milovanović

Partner

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Upisan u imenik advokata Advokatske komore Niša, 2013. godine.

Profesionalnu karijeru započeo kao advokatski pripravnik koju nastavlja kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji sa sedištem u Nišu. Poseduje znanja i iskustva u rešavanju sporova i zastupanju u različitim sudskim postupcima, pre svega u oblasti krivičnog prava i upravnog prava. Vremenom područje rada širi na specifične pravne oblasti, kao što su gradjansko-pravni i porodično-pravni odnosi, poresko pravo, autorsko pravo, i dr.

Posebne poslovne veštine i edukacija:

– Sertifikat o posedovanju stručnog znanja o pravima detata i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje;
– Učešće na višednevnim specijalističkim treninzima organizovanim u okviru projekta „Primena novog zakonika o krivičnom postupku Srbije“, sprovedenog u periodu od septembra 2014. do juna 2015. godine, od strane B&S Europe i Pravosudne akademije (projekat je organizovan u sedištima Apelacionih sudova Republike Srbije, sa učešćem predstavnika pravosuđa, tužilačke organizacije, policije i advokature).

+381 63 42 00 27
adv.milovanovic@jskm.rs