JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Miodrag Janjić

Partner

Diplomirao na Pravnom fakultetu 1997. godine.

Upisan u spisak advokata Advokatske komore Niša, od 2001. godine u neprekidnom trajanju do danas.

Profesionalnu karijeru započeo najpre kao sudijski pripravnik Osnovnog (Opštinskog) suda u Nišu gde stiče znanje iz oblasti građansko pravne matreije. Samostalnom advokaturom se bavi počev od 2001. u rešavanju sporova i zastupanju u različitim sudskim postupcima, ali i u oblasti privrednog, bankarskog prava. Vremenom područje rada širi na specifične pravne oblasti, kao što su Imigraciono pravo, upravno pravo i upravni sporovi, oblasti prava u vezi sa IT sektorom i dr.

Posebne poslovne veštine i edukacija:

– Sertifikat o posedovanju stručnog znanja Banking and business law 2004 godine
– Represent MCSIO canadian immigrant law for ol Bulgaria and Sofija 2006 godine.

+381 63 80 29 319
adv.janjic@jskm.rs