JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Nenad Krstić

Partner

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2007. godine.

Upisan u spisak advokata Advokatske komore Niša, od septembra 2010. godine u neprekidnom trajanju do danas.

Karijeru započeo najpre kao advokatski pripravnik u kancelariji advokata Tomović Predraga i Orlović Brankice. Od 2010. Godine, član Advokatske komora Niša. Na početku karijere je stekao znanje i iskustvo u rešavanju sporova i zastupanju u različitim sudskim postupcima, uglavnom vezanim za odbranu u krivičnim postupcima i zastupanje privrednih društava u privrednim sporovima.

Kao zastupnik jednog od najvećih osiguravajućih društava u Srbiji i brojnih građevinskih i transportnih privrednih društava, stekao posebno kvalitetno iskustvo u oblasti obligacija, naročito naknade štete, osiguranja, građevinskih sporova i ugovora u privredi. Vremenom područje rada širi na sve oblasti prava u vezi sa poslovanjem privrednih društava, njihovim unutrašnjim uređenjem, radnim odnosima, IT sektorom i drugim izazovima savremenog poslovanja.

Posebne poslovne veštine i edukacija:

– Doktorske akademske studije –Poslovno-pravni modul, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, od 2012. godine
– „Representing clients in mediation“, IFC, Grupacija svetske banke, maj 2011. godine
– Sertifikat o posedovanju stručnog znanja o pravima detata i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje, februar 2011. godine.
– Sertifikat o završenom treningu „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima: direktno i unakrsno ispitivanje“, Partnera za demokratske promene Srbije, septembar 2013. godine, Niš.

Tečno govori engleski jezik, a poseduje i ograničeno znanje nemačkog jezika.

+381 64 63 90 550
adv.krstic@jskm.rs