JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Predrag Stefanović

Partner

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu juna 2003. godine.

Upisan u spisak advokata Advokatske komore Niša od 23.02.2007. godine, u neprekidnom trajanju do danas.

Profesionalnu karijeru započeo najpre kao advokatski pripravnik a zatim kao advokat u advokatskoj kancelariji Momčila M. Kovačevića iz Niša, gde stiče znanje i iskustvo u rešavanja sporova i zastupanju u različitim sudskim postupcima, ali i u oblasti krivičnog prava i odbrane u krivičnim postupcima. Vremenom područje rada širi na specifične pravne oblasti, kao što su porodično-pravni odnosi, oblast javnih nabavki, upravno pravo i upravni sporovi, oblasti prava u vezi sa IT sektorom i dr.

Posebne poslovne veštine i edukacija:

– Sertifikat o posedovanju stručnog znanja o pravima detata i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje, jun 2007. godine, Niš;
– Sertifikat o završenom treningu „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima: direktno i unakrsno ispitivanje“, Partnera za demokratske promene Srbije, septembar 2013. godine, Niš;
– Specijalistička obuka o sprovođenju istrage, organizovana od strane B&S Europe u saradnji sa Pravosudnom akademijom, maj 2014. godine, Niš;
– Trening za trenere, u okviru projekta Implemetacije novog Zakonika o krivičnom postupku Srbije, koji sprovodi B&S Europe, jul 2014. godine, Beograd;
– Učešće u svojstvu trenera na višednevnim specijalističkim treninzima organizovanim u okviru projekta „Primena novog zakonika o krivičnom postupku Srbije“, sprovedenog u periodu od septembra 2014. do juna 2015. godine, od strane B&S Europe i Pravosudne akademije (projekat je organizovan u sedištima Apelacionih sudova Republike Srbije, sa učešćem predstavnika pravosuđa, tužilačke organizacije, policije i advokature).

Tečno govori engleski jezik.

+381 64 23 59 765
adv.stefanovic@jskm.rs