INGSOFTWARE DOO Niš i JSKM Advokatska kancelarija Niš – početak saradnje

Zadovoljstvo nam je da obajvimo da su INGSOFTWARE DOO Niš, jedna od vodećih IT kompanija u Srbiji za razvoj računarskih programa, sa kancelarijama u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, i JSKM advokatska kancelarija Niš...

Share
Zajednička borba protiv internet piraterije sa CONTRA PIRACY

Advokatska kancelarija JSKM advokati i švajcarska asocijacija za zaštitu prava intelektualne svojine na internetu CONTRA PIRACY, uspostavili su saradnju u cilju suzbijanja piraterije na internetu, preduzimanjem konkretnih pravnih aktivnosti...

Share
Trajna saradnja sa HostingBuy doo Niš

Mlada i inovativna IT firma iz Niša, sa globalnim uticajem na području pružanja usluge hostinga, HostingBuy doo Niš, odlučila se za uspostavljanje trajne saradnje sa advokatskom kancelarijom JSKM advokati, koja će pravnim konsaltingom...

Share
Saradnja sa ARGU-BAU-AG Rheineck

ARGU-BAU-AG Rheineck iz Švajcarske, angažovao je advokatsku kancelariju JSKM advokati, radi realizacije uloganja u privredno društvo Lagado Premium doo Bujanovac...

Share
Saradnja sa DENTSU AEGIS NETWORK BALKANS Ltd

Kancelarija JSKM advokati savetovala je i zastupala DENTSU AEGIS NETWORK BALKANS Ltd, strano privredno društvo sa sedištem u Sofiji, Republika Bugarska, u vezi osnivanja Ogranka DAN Balkans Ltd u Srbiji.

Share
Naučni skup “Prouzrokovanje i naknada štete i osiguranje”

Advokat Nenad Krstić, jedan od partnera osnivača Janjić, Stefanović, Krstić i Milovanović advokatske kancelarije, učestvovao je u radu XX međunarodnog naučnog skupa “Prouzrokovanje i naknada štete i osiguranje”

Share
Upotreba pečata u platnom prometu više nije obavezna

Iako je Narodna banka Srbije još 2014. godine, s donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata, faktički ukinula obaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata u vezi s platnim...

Share
Usvojen predlog zakona o elektronskom dokumentu

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji omogućava da se elektronski dokumenti priznaju kao i papirni i različite nivoe identifikacije fizičkih...

Share
Mobing

Najzastupljeniji vid zlostavljanja zaposlenih jeste takozvani „mobing aktivnosti“, koji podrazumeva aktivno ponašanje zlostavljača – „mobera“, koje je usmereno ka zlostavljanom licu: ogovaranje i ismejavanje, širenje tračeva, kleveta...

Share
Nacrt Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: Advokatska komora Vojvodine uputila primedbe na predlog Nacrta

Radna grupe AKV za praćenje propisa uputila je sledeće primedbe na Nacrt Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: Čl.3: U pogledu načela vođenja katastra iz čl.3 uvedeno je novo načelo i to oficijelnosti...

Share