JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Kontakt
  • ul. Cara Dušana br. 54-72
    PC Dušanov Bazar, kula, III sprat, lokal 301A
  • +38118566444
  • office@jskm.rs
Postavite pitanje

Postavljanje pitanja sa Vaše strane smatraće se istovremeno Vašom pismenom saglasnošću sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka kojim se popunjavaju polja u obrascu za postavljanje pitanja, sve u smislu odredaba iz čl. 10. st. 1. i čl. 15. st. 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

Postavljanjem pitanja smatraće se da ste upoznati i saglasni sa sadržinom Izjave o odricanju od odgovornosti i Izjave o čuvanju tajnosti podataka, čija sadržina Vam je dostupna na ovoj veb stranici.

*

*

*