JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Advokati

Miodrag Janjić

Partner

Predrag Stefanović

Partner

Nenad Krstić

Partner

Milan Milovanović

Partner

Aleksandra Ristić

Saradnik

Advokatski pripravnici

Jovana Nečevski

Advokatski pripravnik

Aleksandra Miljković

Advokatski pripravnik

Jovana Filipović

Advokatski pripravnik

Tijana Jovanović

Advokatski pripravnik