JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Advokatska kancelarija Janjić, Stefanović, Krstić i Milovanović, osnovana je februara 2016. godine, u Nišu, sa idejom njenih osnivača da, pre svega na području Niša i jugoistočne Srbije, omoguće pružanje brze, sveobuhvatne, profesionalne, pouzdane, standardizovane, efikasne i korisne pravne usluge, što širem krugu potencijalnih klijenata, od fizičkih lica, preko pravnih lica, do društvenog i javnog sektora.

Naša vizija

Cilj nam je da prepoznamo potrebe svakog klijenta, kako pojedinaca koji se suočavaju sa ličnom životnom dramom ili koji su pred važnom životnom odlukom, tako i malih i srednjih privrednika i privrednih društava koja nastoje da optimalizuju svoje poslovanje i učine ga konkurentnijim, ali i velikih sistema kojim je potrebna standardizacija, sigurnost i predvidivost sopstvenog poslovanja.

Odnos sa klijentom nam je veoma važan, pažljivo ga gradimo i razvijamo na trajnoj osnovi. Rešavamo konkretne pravne probleme naših klijenata, ali takođe nastojimo da delujemo preventivno kroz savetodavnu delatnost i pravni konsalting, da budemo uvek korak ispred potencijalnog pravnog problema, te da predvidimo gde i kako bi naši klijenti mogli da se suoče sa pravnim problemom, ali i kako da ga izbegnu ili reše.

Odlučni smo da pružimo punu pravnu podršku IT sektoru, kao privrednoj grani u kojoj vidimo budući pokretač privrede ovog dela Srbije.

Stručnost, aktuelnost, inovativnost – uprkos dinamičnom razvoju pravne regulative i promenjivosti prakse sudova i administracije, konstatno praćenje propisa, stavova i mišljenja, kao i pravne nauke, te saradnja sa velikim brojem eksperata iz najrazličitijih oblasti, čini nas stručnim, aktuelnim i inovativnim u pružanju pravnih usluga.

Doprinos zajednici

Pro bono i društveni aktivizam veoma su nam važni, te nastojimo da radom na ovim poljima afirmišemo advokaturu kao društveno odgovornu i društveno korisnu delatnost i jačamo ugled advokature u društvu. Posebno sarađujemo sa sledećim društvenim i humanitarnim organizacijama: