JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Odricanje od odgovornosti

Advokati Miodrag Janjić, Predrag Stefanović, Nenad Krstić, Milan Milovanović i Aleksandra Ristić, unapred obaveštavaju sve posetioce veb stranice http://jskm.rs/ i sva lica koja preko ove veb stranice stupaju u kontakt na bilo koji način sa napred navedenim advokatima, da su sve informacije objavljene na napred navedenoj veb stranici, kao i sve informacije dobjijene u okviru bilo kog vida komunikacije sa napred navedenim advokatima, informativnog karaktera, da se ne mogu smatrati pravnim savetom, te da advokati Miodrag Janjić, Predrag Stefanović, Nenad Krstić, Milan Milovanović i Aleksandra Ristić nemaju bilo kakavih materijalnih ili moralnih obaveza prema bilo kom trećem licu po osnovu objavljivanja ili upućivanja tih informacija.

Advokati Miodrag Janjić, Predrag Stefanović, Nenad Krstić, Milan Milovanović i Aleksandra Ristić potpuno slobodno odlučuju o eventualnom prihvatanju agažovanja po bilo kom osnovu prema bilo kom trećem licu, u skladu sa važećim imperativnim propisima Republike Srbije.

Advokati Miodrag Janjić, Predrag Stefanović, Nenad Krstić, Milan Milovanović i Aleksandra Ristić nisu u obavezi da odgovore na pitanje ili zahtev trećih lica upućenih preko napred navedene veb stranice.