JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

INGSOFTWARE DOO Niš i JSKM Advokatska kancelarija Niš – početak saradnje

Zadovoljstvo nam je da obajvimo da su INGSOFTWARE DOO Niš, jedna od vodećih IT kompanija u Srbiji za razvoj računarskih programa, sa kancelarijama u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, i JSKM advokatska kancelarija Niš...
Saznaj više

Zajednička borba protiv internet piraterije sa CONTRA PIRACY

Advokatska kancelarija JSKM advokati i švajcarska asocijacija za zaštitu prava intelektualne svojine na internetu CONTRA PIRACY, uspostavili su saradnju u cilju suzbijanja piraterije na internetu, preduzimanjem konkretnih pravnih aktivnosti...
Saznaj više

Trajna saradnja sa HostingBuy doo Niš

Mlada i inovativna IT firma iz Niša, sa globalnim uticajem na području pružanja usluge hostinga, HostingBuy doo Niš, odlučila se za uspostavljanje trajne saradnje sa advokatskom kancelarijom JSKM advokati, koja će pravnim konsaltingom...
Saznaj više

Saradnja sa ARGU-BAU-AG Rheineck

ARGU-BAU-AG Rheineck iz Švajcarske, angažovao je advokatsku kancelariju JSKM advokati, radi realizacije uloganja u privredno društvo Lagado Premium doo Bujanovac...
Saznaj više

Saradnja sa DENTSU AEGIS NETWORK BALKANS Ltd

Kancelarija JSKM advokati savetovala je i zastupala DENTSU AEGIS NETWORK BALKANS Ltd, strano privredno društvo sa sedištem u Sofiji, Republika Bugarska, u vezi osnivanja Ogranka DAN Balkans Ltd u Srbiji.
Saznaj više

Naučni skup “Prouzrokovanje i naknada štete i osiguranje”

Advokat Nenad Krstić, jedan od partnera osnivača Janjić, Stefanović, Krstić i Milovanović advokatske kancelarije, učestvovao je u radu XX međunarodnog naučnog skupa “Prouzrokovanje i naknada štete i osiguranje”
Saznaj više